klar, Glas, 14,5x9x5 cm

Vase mit Klammer

€ 13,50Preis